Data Protection Policy

At this time Hienostopuuseppä's data protection policy is only available in Finnish.

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Hienostopuuseppä
  Y-tunnus 2720893-6

  1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  2. John Cozens
   Kassilantie 16
   37120 Nokia
   045 119 5680
   john@hienostopuuseppa.fi

   1. Rekisterin nimi
   2. Asiakastietorekisteri

    1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
    2. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

     Tiedot menevät ainoastaan Hienostopuusepän omaan asiakastietorekisteriin. Tietoja käytetään tilausten vastaanottamiseen, laskutukseen, tarjouspyyntöjen tekemiseen ja lähettämiseen, sopimusvelvoitteiden täyttämiseen, muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, Hienostopuusepän omaan markkinointiviestintään ja tiedottamiseen.

     1. Rekisterin tietosisältö
     2. Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa, laskutustiedot, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja asiakkaan ilmoittamat muut tilauksiin liittyvät tiedot ja aineistot.

      1. Säännönmukaiset tietolähteet
      2. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, julkisista tietolähteistä, tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

       1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
       2. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

        1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
        2. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

         1. Rekisterin suojauksen periaatteet
         2. Kaikki asiakastiedot säilytetään suojatussa tilassa sekä palvelimessa. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Tiedot ovat vain Hienostopuusepän käytössä, yllä mainitun yhteyshenkilön hallinnassa.

          1. Tarkastusoikeus
          2. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

           1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
           2. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

            1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
            2. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.

             Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

             Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti ja sähköisesti.

             Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään toistaiseksi. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

             Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.